Όταν η δημιουργία συναντά την τεχνολογια...τότε οι αναμνήσεις γίνονται τέχνη.